01 02 03 04
011 022 033 044

  » Planlama
Belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda ekip ve ekipman kaynakları değerlendirilerek bir program tespit edilir. Üretimin her aşaması için yapım ve bitim süresini içeren takvim oluşturulur ve müşteri ile paylaşılır. Üretim programının hazırlanmasını takiben üretim hazırlıkları, üretim planı uygulanır.