01 02 03 04
011 022 033 044

  » Değerlerimiz

Çalışanlarımıza, ırk, milliyet, etnik köken, din veya inanç, cinsiyet, medeni hal, cinsel tercih, engellilik, yaş veya başka kıstas gözetmeksizin aynı imkânları sunmak, onlara eşit davranmak.

Çalışanlarımızla karşılıklı güven ve saygıyı hedefleyen, paydaş değerlere sahip ekip çalışmasını teşvik edici bir ortamı sağlamak

Çalışma arkadaşlarımızı önemsemek.

Kişisel gelişimleri için onlara olanaklar sunmak.

Her çalışanımıza eşit fırsatlar sunan sürekli kişisel gelişimi sağlayan, güvenli ve etik çalışma ortamının önemini biliyor ve ona göre davranıyoruz.
Müşterilerimizin en iyi iş ortağı olacağız.  Karşılıklı memnuniyet ve güven bizim için esastır.
Müşterilerimizin problemlerine dostane bir yaklaşımla profesyonel çözümler üreteceğiz.
Müşteri memnuniyetini merkez alan iş anlayışı yegâne amacımız olacaktır.
Çalışanlarına ve müşterilerine karşı şeffaf olmak
Çevreyi koruma bilinci ile hareket edip tasarrufa önem vermek