01 02 03 04
011 022 033 044

  » Raporlar

Bir projenin zamanında tamamlanması başlangıçta doğru hazırlanmış bir planın eseridir.
Günümüzdeki en önemli sorunlardan biride hızlı olmak yani istenilen projeyi istenildiği zamanda bitirmektir.  Universal Kalıp için bu detay çok önemlidir. Üretilecek bütün kalıplar belli kurallara göre hazırlanmış bir yazılımda programlanır.


Ortaya çıkarılan grafik yöntemiyle, ilerlemeyi doğru olarak kontrol edebilmekte ve tahmin edilenle karşılaştırılabilinmektedir. Bu bilgi hem müşteriye hem de plana göre önemli bir gecikme olması durumunda bizi önceden uyarır ve tedbir alınmasını sağlayarak çözümü kolaylaştırır.