01 02 03 04
011 022 033 044

  » Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme standartlarının ön gördüğü kalıp değerlendirmelerinde; sertlik ölçme, çekme, koparma, bükme, tork ölçme, başın dayanıklılığı, kaplama kalınlığı ölçme ve mastar kontrolleri yapılmaktadır.

Fabrikamızda bulunan tüm cihazlar, akredite edilmiş kuruluşlar tarafından periyodik olarak kalibre edilmektedir. Kalite kontrol elemanlarımızın almakta olduğu eğitimler neticesinde, kazanmış olduğu deneyimlerle, üretimin her aşamasına kontrol altına alınıp, kaydının tutulması ile Kalite Sistemimizde İzlenebilirliğin oluşturulması sağlanmıştır.