01 02 03 04
011 022 033 044

  » Geri Dönüşüm

Universal çevrenin korunmasına yönelik uygulamaların kendi gelişimine önemli katkı yapan etkenlerden olduğuna inanır. Atık üretmekten kaçınmak için sürekli çözümler ve yöntemler arar. Sahip olduğumuz ekipman ve donanım, hiçbir atığın çöpe gitmemesini sağlamakta, geri dönüşüm yöntemiyle tekrar işlenerek yeni ürün haline getirilmektedir.

Universal, çevreyi korumaya yönelik  dünyanın kabul ettiği koşullara inanır ve bunları uygular. Sürdürülebilir kalkınma politikasına uygun olarak yapabildiğimiz azami oranda geri dönüşüm yaparak, kullandığımız kaynakların israfını önlemeye, atık miktarını ve çevre kirliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz.